Pokoje Gościnne Irena Bogdanowicz
Mazury to nie tylko kraina "tysiąca jezior", charakterystyczne dla regionu są również bory mieszane, bagna i torfowiska. Zachowanie tym obszarom naturalnego charakteru przyczyniło się do występowania w nich dużej różnorodności ptaków i roślin. Stwierdzono występowanie 262 gatunków ptaków. Równie bogaty i urozmaicony jest świat zwierząt. Sprzyjają temu warunki siedliskowe - rozległe lasy, a także obfitość wód i bagien.

Nasz obiekt jest położony w samym sercu mazur – w Giżycku
OK